Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 5

5
S
aha- ja höylä Hacklinilla on teh-
ty sukupolvenvaihdos vuon-
na 2003. Sukupolvenvaihdos
oli maatalouspohjainen, mut-
ta koski myös sahaustoimintaa. Mark-
ku Hacklin on 43-vuotias ja koulutuksel-
taan agrologi (AMK) ja Mikko Hacklin on
39-vuotias ja on opiskellut rakennusinsi-
nöörin tutkintoa. He työllistävät itsensä
lisäksi kesäisin lapsensa. Heillä on kum-
mallakin 30-vuoden kokemus alalta, jos-
ta sahausta ovat harjoittaneet päätoi-
misesti parikymmentä vuotta. Töitä on
paiskittu 12-vuotiaasta saakka. Kun pi-
tuus ei riittänyt isä valmisti apuvälinei-
tä. Vuonna 2007 pojat tekivät oman sa-
hainvestoinnin ja ovat olleet tyytyväi-
siä. Jatkoinvestointeja pohditaan, mutta
juuri nyt seurataan tilanteen kehittymis-
tä koko maassa. Tieto Vuoden 2014 Sa-
hayrittäjä tunnustuksesta tuli sen ver-
ran myöhään, etteivät Markku ja Mikko
itse päässeet vastaanottamaan palkin-
toa Talvisavuille Kajaaniin. Sovitut me-
not perheen kesken hiihtolomalla olivat
luonnollisesti etusijalla. Mika Lottanen
toimi sijaisena ja vastaanotti palkinnon
sekä Europarlamentaarikko Merja Kyllö-
sen ja Suomen Sahayrittäjät ry:n onnit-
telut. Itse palkitut saivat tunnustuksen-
sa vasta Talvisavujen jälkeen.
Markku ja Mikko Hacklin, isä Paavo ja
muut Paavon lapset perheineen asuvat
maatilan tuntumassa. Tilalla sijaitsee
kauniita ja historiallisia puurakennuksia
ja tietenkin Saha– ja höylärakennukset
sekä varastotiloja.
Historiaa
Vihdin Ojakkalassa sijaitseva tila on ol-
lut Hacklinien suvulla jo vuodesta 1590.
On hienoa, että sukutaulu on Hacklinien
päärakennuksen seinällä näkyvällä pai-
kalla. Suvun historiaa arvostetaan ja se
on hyvällä tavalla ylpeydenaihe.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook